Politica de prelucrare a datelor

Introducere

Sc Nelian Serex SRL (denumita in continuare NELIAN) este o societate care gestionează si informații despre persoane fizice; NELIAN, inclusiv toate companiile din grup și filialele sale, trebuie să respecte legile relevante privind protecția datelor din Romania. Așa-numitele legi privind „protecția datelor”, sau „confidențialitatea datelor” (așa cum este uneori menționată), guvernează modul în care se colectează, utilizează și împărtășesc date cu caracter personal, precum și felul în care se acordă persoanelor fizice anumite drepturi privind datele lor personale.

Această politică stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care NELIAN se străduiește să se conformeze acestor principii. Există politici/indicații/prevederi suplimentare care acoperă informații mai detaliate cu privire la anumite subiecte importante și, acestea trebuie interpretate împreună cu această politică. În plus, fiecare membru al personalului NELIAN (așa cum este definit mai jos), care are acces sau este implicat in prelucrarea de date cu caracter personal, a urmat sau va urma cursuri obligatorii si periodice cu privire la protecția a datelor.

Cunoaștem importanța datelor tale personale și ne angajăm să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să te informăm despre prelucrarea datelor tale personale în calitate de utilizator al Site-ului nostru prin această politică de protecție a datelor cu caracter personal.

Modalitatea de prelucrare a datelor tale cu caracter personal:

– procesul de achiziționare a produselor și serviciilor, atât din cadrul magazinului NELIAN cât și prin intermediul platformei online;

– când te abonezi la newsletter-ul NELIAN; si/sau

– când completezi formularul de contact al Site-ului; si/sau

– Cand accesezi paginile de socializare  NELIAN

Abonarea la Newsletter

Prin abonarea la Newsletter ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal in scopul transmiterii de informații personalizate privind produsele și serviciile noastre, ofertele si evenimentele .

În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție/ restrângere a prelucrării prin dezabonarea de la Newsletter.

Date personale prelucrate în cazul transmiterii de Newsletter sunt:

– adresa de email;

– nume și prenume.

Toate materiale, precum și toate acțiunile de publicitate, marketing și altele asemenea au la bază interesul legitim al NELIAN de a înțelege nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Datele prelucrate constau în principal în următoarele: adresa de email, nume și prenume, număr telefon.

În cazul participării la concursuri/campanii/programe de loialitate organizate de NELIAN vor fi prelucrate datele cu caracter personal colectate prin completarea documentelor (formularelor) de participare în conformitate cu modalitatea de desfășurare stabilită. Colectarea altor date cu caracter personal decât cele indicate vor avea la bază obligativitatea de conformare cu prevederi legale aplicabile.

Accesarea paginilor de socializare

In situația interacțiunii tale cu noi prin intermediul platformelor sociale datele colectate si procesare sunt generate în principal de către dumneavoastră.

Utilizarea platformelor sociale (Facebook)  se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind produsele și serviciile puse la dispoziție de catre NELIAN.

Prin utilizarea paginilor noastre de socializare vom acces la urmatoarele categorii de date:

– nume și prenume;

– pseudonimul;

– adresa de email;

– fotografie publicată ca imagine de profil;

– identificator online;

– descrierea sau preferințele personale;

– datele cu care vă logați pe site-urile de socializare;

– alte informații pe care le-ați împărtășit cu noi despre dumneavoastră , contactându-ne sau furnizând conținut propriu, cum ar fi fotografii sau recenzii, sau in legătura directă cu noi prin accesarea funcției de chat (messenger) disponibilă.

Trebuie sa aveti in vedere faptul ca operatorul platformei colecteaza si el datele dumneavoastra cu caracter personal, in mod independent , motiv pentru care trebuie sa consultati si politicile aplicabile în domeniul confidențialități și protecției datelor ce apartin respectivelor platform.

De asemenea, Site-ul poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile tale cu diversele secţiuni ale acestuia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookie în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă, etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea de Politica Cookies pecare o regasesti intr-o sectiune speciala.

CONSECINȚELE ÎNCĂLCĂRII LEGILOR PRIVIND PROTECȚIA DATELOR ȘI A ACESTEI POLITICI

Încălcarea legislației privind protecția datelor poate duce la măsuri sancționatorii împotriva NELIAN de către autoritatea de reglementare în materie de protecție a datelor.

DEFINIȚII

Următoarele definiții ale termenilor utilizați aici sunt extrase din articolul 4 al GDPR (Regulamentul General European privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2015):

Date cu caracter personal: Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană Vizată”) care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

Prelucrarea: Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

PRINCIPIILE DE BAZĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Există opt principii de bază privind protecția datelor pe care NELIAN le respecta atunci când gestionează date personale despre alții:

– Este deschisa si transparenta cu privire la ceea ce face cu datele și motivul pentru care le folosește;

– Păstrează datele în siguranță;

– Se asigură că are întotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;

– Colecteaza si utilizeaza minimul necesar de date, respectând astfel principiul minimizării;

– Pastreaza datele actualizate, corecte și complete;

– Nu pastreaza datele mai mult decât este necesar, asigurând implementarea unor perioade de retenție a datelor, acolo unde nu exista o perioada obligatorie prevăzută de lege;

– Respecta drepturile legale ale persoanelor vizate, cu privire la datele lor cu caracter personal;

– Nu transfera în străinătate datele fără a lua măsurile prevăzute pentru transferul de date, si nu înainte de a informa persoanele vizate in acest sens.

ECHITATE ȘI TRANSPARENȚĂ

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată. Acesta este principiul de bază și înseamnă că utilizăm datele personale numai în măsura în care persoanele care le încredințează catre NELIAN au fost informate in prealabil despre modul utilizării.

Pentru a se conforma acestui principiu de echitate și transparență, NELIAN furnizează informări privind procesările datelor, către orice persoane fizice ale căror date personale sunt prelucrate sau urmeaza a fi prelucrate de NELIAN.

Aceste notificări sunt furnizate în momentul colectării datelor personale și ar trebui să explice următoarele aspecte principale:

– Ce fel de date vor fi colectate;

– În ce scop vor fi folosite;

– Cu cine vor fi împărtășite (dacă este cazul);

– Dacă vor fi transferate în alte țări (daca este cazul);

– Cât timp vor fi păstrate;

– Ce drepturi au persoanele fizice cu privire la datele lor personale, si

– Indicarea canalelor de contact prin care persoanele vizate își pot exercita aceste drepturi.

Dacă in timpul derulării activității se va identifica de către NELIAN un nou scop pentru utilizarea datelor personale pentru motive diferite, decât cele conținute în notificările anterioare, persoanele vizate vor fi notificate anterior oricărei utilizări intr-un scop nou, despre schimbare.

LEGALITATE

NELIANînțelege sa realizeze toate activitățile de procesare, atât intr-un scop bine determinat si raportat la activitatea sa, dar si circumscris unei justificări legale corespunzătoare, după cum urmează:

– abonarea la newsletter-ul NELIAN, prin intermediul caruia vom trimite lansari de noi produse sau servicii comunicari comerciale privind promotiile și campaniile desfasurate de NELIAN, independent sau în colaboare cu unul sau mai multi parteneri, informații utile despre produsele comercializate si intretinerea lor, sugestii privind amanjarea interioara si/sau dotarea spatiilor de locuit, etc.;

– oferirea de răspunsuri în cazul completării formularului de contact;

– participarea la concursurile si campaniile organizate online de catre NELIAN

– realizarea de analize privind navigarea pe Site şi interacţiunile utilizatorilor cu Site-ul.

CONSIMȚĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE

Obținerea consimțământului persoanei ale cărei date urmează sa le colectam si procesam, reprezintă un alt temei juridic prevăzut de GDPR, iar NELIAN acorda acestuia o deosebita importanta respectării acestui principiu.

MINIMIZAREA DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi utilizate numai atunci când este absolut necesar și relevant pentru o anumită sarcină de proces sau proiect. Această cerință se aplică tuturor membrilor personalului NELIAN, care au acces si/sau prelucreaza date cu caracter personal.

În cazul în care utilizarea datelor cu caracter personal nu poate fi evitată, NELIAN va folosi numai datele minim necesare îndeplinirii acelui scop.

EXACTITATEA DATELOR

Legislația privind protecția datelor solicită ca datele personale să fie păstrate exacte, complete și actualizate.

Cu toate acestea, cerința de a menține calitatea și integritatea datelor nu este doar o cerință privind protecția datelor, ci și o cerință comercială.

PERIOADA DE PĂSTRARE SI STOCAREA DATELOR

Vom păstra datele tale personale pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel.

Astfel:

– cu privire la newsletter-ul NELIAN, vom păstra adresa ta de e-mail în baza de date a newsletter-ului, atâta timp cât abonarea ta este activă; din momentul în care primim cererea ta de dezabonare, vom dezactiva trimiterea de newslettere către adresa ta de e-mail;

– cu privire la realizarea de analize privind navigarea pe Site şi interacţiunile utilizatorilor cu Site-ul, vom păstra datele privind interacţiunile tale cu Site-ul pe o perioadă de până la 3(trei) ani.

NELIAN poate şterge datele tale personale oricand inainte de termenele indicate mai sus, atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.

Nu stocăm informaţii şi nu accesăm informaţia (cookie) stocată în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât cu acordul tău prealabil sau atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmiterii unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice ori sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu pus la dispozitie deNELIAN, solicitat în mod expres de către tine (de exemplu, pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de tine pe Site, astfel încât să utilizezi cu ușurință Site-ul la o accesare ulterioară).

Pentru utilizarea fişierelor cookie, în privinţa cărora este necesar acordul tău prealabil, NELIAN, prin intermediul Site-ului, îţi va cere acordul printr-un banner afişat pe Site la momentul accesării Site-ului. Acest banner conţine un link către prezenta Politică de protectie a datelor cu caracter personal şi îţi oferă opţiunea de a accepta fişierele cookie, precum şi opţiunea de a le refuza. Dacă ţi-ai dat acordul, dar te răzgândeşti ulterior, poţi folosi setările aplicaţiei tale de navigare pe internet (browser-ul) pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza fişierele cookie.

Dacă vrei să știi ce sunt cookie-urile accesează Politica de cookie-uri de pe Site-ul nostru.

SECURITATEA DATELOR

Un alt principiu foarte important privind protecției datelor este securitatea informațiilor și, prin urmare, este o cerință aplicabilă tuturor membrilor personalului NELIAN, care prelucreaza sau au acces la date cu caracter personal.

NELIAN se supune măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate impuse de lege şi de standardele industriei, pentru a-ţi proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. De asemenea, luăm măsuri pentru a ne asigura că folosim datele tale personale exact aşa cum este descris în prezenta Politică şi pentru a respecta alegerile pe care le faci în privinţa prelucrării datelor tale personale.

DIVULGAREA CĂTRE TERȚI

Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la datele tale. Pe baza consimțământului tău, expres și neechivoc, oferit astfel și numai în limitele legislației în vigoare sau în scopul îndeplinirii unei obligații legale și/sau protejării unui interes legitim, este posibil să transmitem datele tale personale către:

– Furnizori de servicii din următoarele domenii: transport, curierat, marketing, servicii administrative și de procesare a tranzacțiilor (ex. cele de natura financiara, juridica…etc );

– alți furnizori de servicii, toți avand semnate acorduri de păstrarea confidențialității informațiilor;

– Organizații sau companii care coordonează studii specifice și care sunt de acord să păstreze confidențialitatea informațiilor primite;

– Agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;

– Alte autorități și organisme, în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legislative și/sau protejării intereselor noastre legitime;

– Alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre;

Transmiterea datelor tale personale către destinatarii sus menționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate şi de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță .

DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE

Persoanelor fizice li se acordă diverse drepturi prin legile privind protecția datelor. Aceste drepturi și acțiunile cheie pe care trebuie să le luăm atunci când acestea sunt exercitate sunt prezentate în continuare:

– Dreptul de a fi informat cu privire la modul și motivul utilizării datelor cu caracter personal;

– Dreptul de a solicita copii ale datelor personale pe care le deține o entitate (inclusiv informațiile conținute în e-mailuri, mesaje instantanee, note etc.);

– Dreptul de a solicita corectarea oricăror inexactități în datele lor personale;

– Dreptul de a ordona ștergerea datele personale (inclusiv ștergerea definitivă din sistemele Societății și din orice sisteme ale unui furnizor de outsourcing la care Societatea a permis accesul);

– Dreptul de a solicita NELIAN încetarea prelucrării datelor personale;

– Dreptul de a se opune utilizării datelor lor personale în scopuri de comercializare directă;

– Dreptul de a avea orice date personale care au fost furnizate √ transferate către o altă parte (de exemplu, un alt furnizor de mobilier si produse home & deco ) „într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automat”; și

– Dreptul de a nu fi supus unui proces de luare a deciziilor complet automatizat (adică o decizie generată de sistem fără o contribuție umană), în cazul în care rezultatul are un efect juridic sau un efect similar semnificativ asupra persoanei în cauză.

În cazul în care NELIAN primește o cerere de la o dumneavoastră in exercitarea oricăror dintre drepturile menționate mai sus, vom răspunde cererii in termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai după informarea persoanei vizate si cu condiția existentei unui motiv întemeiat care sa justifice imposibilitatea formulării unui răspuns in termenul de 30 de zile.

ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR

În cazul în care datele personale se pierd, sunt deteriorate, furate sau altfel compromise sau dacă cineva face o plângere cu privire la modul în care NELIAN a gestionat datele personale, va raporta încălcarea catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării și să notifice fără întârziere persoanele relevante în cazul în care sunt susceptibile de a fi afectate de incident. În plus, Societatea va face totul pentru a limita daunele cauzate de încălcarea securității datelor.

ORGANIZARE ȘI RESPONSABILITĂȚI

Responsabilitatea pentru asigurarea unei prelucrări adecvate a datelor personale revine oricărei persoane care lucrează pentru sau cu NELIAN și care are acces la datele personale prelucrate.

Informații de contact

Dacă aveți o întrebare privind exercitarea vreunui dintre drepturile dvs. menționate mai sus sau orice solicitare de adresare, trebuie să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: nelian.serex@yahoo.com.